W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2017-2027

Data uchwały:
2017-09-28

Numer uchwały:
XL/334/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu