W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2017 rok

Data uchwały:
2017-09-28

Numer uchwały:
XL/333/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu