W sprawie:
zmian w budżecie Gminy Stryków na 2017 rok

Data uchwały:
2017-07-20

Numer uchwały:
XXXVIII/321/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.