Zamawiający:
Gmina Stryków, ul. T. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

Tytuł przetargu:
Opracowanie dokumentacji termomodernizacji 3 obiektów użyteczności publicznej w gminie Stryków

CPV:


Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe

Warunki:
pkt 4 zapytania ofertowego

Termin realizacji:
15,09,2017

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w formie elektronicznej (skan dokumentów) na adres e-mail: inwestycje@strykow.pl

Oferty można składać do:
2017-08-02 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2017-08-02 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pokój nr 21

Kryteria wyboru:
Cena ofertowa brutto - waga 100 %

Wadium:


Uwagi:
Niniejsze zadanie może być dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Firmy uczestniczące