Zamawiający:
Gmina Stryków, ul. T. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

Tytuł przetargu:
„Opracowanie projektu budowy wodociągu w miejscowości Kiełmina”

CPV:
71320000-7

Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe

Warunki:
według treści zapytania ofertowego

Termin realizacji:
15 grudzień 2017 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie ul. Kościuszki 27 pokój nr 2

Oferty można składać do:
2017-06-23 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-06-23 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie ul. Kościuszki 27 pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Kryterium wyboru ofert - cena 100 %.

Wadium:
Brak

Uwagi:
Treść pełnego zapytania w załączniku do pobrania.
Dodatkowo do pobrania poniżej wyrysy i wypisy z planu miejscowego zagospodarowania przestrzenngo gminy Stryków oraz opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Dobra.


Firmy uczestniczące