W sprawie:
w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2017 rok

Data uchwały:
2017-05-25

Numer uchwały:
XXXVI/294/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.