W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2017 rok

Data uchwały:
2017-04-27

Numer uchwały:
XXXV/286/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia