Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Opracowanie projektu budowy kompleksu szkolno - sportowego w Strykowie

CPV:
71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego
71.00.00.00-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71.20.00.00-0 - Usługi architektoniczne i podobne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SIWZ

Termin realizacji:
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy - nie dłużej niż 270 dni od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2017-06-21 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-06-21 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22


Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena (C) - 54,00 %
Doświadczenie personelu kluczowego (D) - 16,00 %
Skrócenie terminu opracowania dokumentacji (T) - 10,00 %
Urbanistyka i Architektura (U) - 10,00 %
Funkcjonalność (F) - 10,00 %


Wadium:
10 000,00 PLN

Uwagi:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-IZP.271.19.2017 pytania i odpowiedzi do SIWZ zawiadomienie o zmianie SIWZ-IZP.271.19.2017

Firmy uczestniczące