W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2017 - 2027

Data uchwały:
2017-03-30

Numer uchwały:
XXXIII/276/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.