W sprawie:
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2017-2027

Data uchwały:
2017-01-26

Numer uchwały:
XXX/257/2017

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie


Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.