Zamawiający:
Gmina Stryków ul. T. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

Tytuł przetargu:
"Świadczenie usług przy użyciu koparko - ładowarki i koparki kołowej jednonaczyniowej samojezdnej na terenie Gminy Stryków"

CPV:


Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe

Warunki:


Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 1

Oferty można składać do:
2017-01-20 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-01-20 godz: 10:45

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 22

Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące