O G Ł O S Z E N I E

            Stosownie do art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U z 2015 r.,  poz. 1774  z późn. zm.) Burmistrz  Strykowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie  przy ul. Kościuszki 27, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Stryków, położonych na terenie miasta i gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę  drodze bezprzetargowej.

 

Powyższe  wykazy  podlegają  publikacji do dnia 19 grudnia 2016 r.