Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Wyłonienie banku do udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotowego o wartości 6.850.000,08 PLN na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań długoterminowych

CPV:
66.11.30.00-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
31.12.2022

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95–010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-10-05 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-10-05 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
§ 18 - SIWZ

Wadium:


Uwagi:
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (z 30.09.2016 r. na 05.10.2016 r. - godziny bez zmian)

Firmy uczestniczące