Stosownie do art. 35 ust. 1  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U z 2015 r.,  poz. 1774  z późn. zm.) Burmistrz  Strykowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie  przy ul. Kościuszki 27, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stryków, położonej w Woli Błędowej,  przeznaczonej  do oddania w dzierżawę  drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy.

 

Powyższy  wykaz  podlega  publikacji do dnia 3 października 2016 r.