Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa


Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego, tj.: Komina stalowego

CPV:


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:


Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 2 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-08-23 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-08-23 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:


Wadium:
2000

Uwagi:


Firmy uczestniczące