O G Ł O S Z E N I E

     Stosownie do art. 35 ust. 1  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U z 2015 r.,  poz. 1774  z późn. zm.) Burmistrz  Strykowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie  przy ul. Kościuszki 27, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stryków,  położonych w Smolicach, Swędowie i Strykowie,  przeznaczonych  do oddania w dzierżawę  drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom.

 Powyższy  wykaz  podlega  publikacjido dnia 28 lipca 2016 r.