O G Ł O S Z E N I E

      Burmistrz Strykowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ulicy Kościuszki 27, został  wywieszony do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego zlokalizowanego w budynku położonym w Strykowie przy ulicy Brzezińskiej 5  przeznaczonego do sprzedaży  na rzecz najemcy.

 Wykaz podlega  publikacji  od dnia 04 lipca 2016 r. do dnia 25 lipca 2016 r.

Bliższych informacji o wykazie  można uzyskać telefonicznie  42 719-80-02 wew.127 lub osobiście w  Urzędzie  Miejskim w Strykowie  pok. nr 12  I piętro