Stosownie do art. 35 ust. 1  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U z 2015 r.,  poz. 1774  z późn. zm.) Burmistrz  Strykowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie  przy ul. Kościuszki 27, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy  nieruchomości stanowiących własność Gminy Stryków,  położonych w Strykowie i w Dobrej,  przeznaczonych w części do oddania w dzierżawę  drodze bezprzetargowej.

 

Powyższe  wykazy  podlegają  publikacji do dnia 25 maja 2016 r.