O G Ł O S Z E N I E

 

       Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz Strykowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości położonych w Strykowie, stanowiących własność Gminy Stryków, przeznaczonych do oddania w dzierżawę drodze bezprzetargowej.

       Powyższe wykazy podlegają publikacjido dnia 24 grudnia 2015 r.