Zamawiający:
Zamawiającym jest Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Świadczenie usług przewozu osób w ramach komunikacji międzygminnej

CPV:
60.11.20.00-6 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
Wykonawca jest zobowiązany wykonać całość przedmiotu zamówienia: od dnia 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 2 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-12-10 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2015-12-10 godz: 09:45

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
- Cena (C) - 85,00 %
- Czas podstawienia pojazdu zastępczego (P) - 10,00 %
- Termin płatności faktur (T) - 5,00 %


Wadium:
3 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące