Zamawiający:
Zamawiającym jest Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w Gminie Stryków poprzez realizację następujących zadań: Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Kalinów - zadanie I, Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem Dobieszków - zadanie II, Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz montażem - Kiełmina - zadanie III, Zakup wyposażenia na plac zabaw wraz z montażem - Bratoszewice - zadanie IV, Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z montażem w Woli Błędowej zadanie V

CPV:
43.32.50.00 - 7 wyposażenie parków i placów zabaw

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
do dnia 15.12.2015 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 2 - sekretariat

Oferty można składać do:
2015-11-06 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-11-06 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
- Cena - 95,00 %
- Okres gwarancji na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw - 5,00 %


Wadium:
2 000,00 PLN

Uwagi:

- ZMIANA W SWIZ - miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: załącznik nr 7

- ZMIANA W SWIZ II - Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: § 2 - POSTANOWIENIA OGÓLNE
Jest w § 2 ust. 1: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Po zmianie w § 2 ust. 1 jest: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


Firmy uczestniczące