O G Ł O S Z E N I E

 

       Burmistrz Strykowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ulicy Kościuszki 27, został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Strykowie w obrębie S-2 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 33/7 o powierzchni 0,0065 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

       Wykaz podlega publikacji od dnia 28 października 2015 r. do dnia 18 listopada 2015 r.

       Bliższych informacji o wykazie można uzyskać telefonicznie /042/ 719-80-02 wew.127 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Strykowie pok. nr 12 I piętro