W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2015-2022

Data uchwały:
2015-10-26

Numer uchwały:
XIV/100/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia