W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok

Data uchwały:
2015-10-26

Numer uchwały:
XIV/99/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia