O G Ł O S Z E N I E

 

       Stosownie do art. 35 ust. 1  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U z 2015 r.,  poz. 782 z późn. zm.) Burmistrz  Strykowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie  przy ul. Kościuszki 27, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości - pomieszczenia w budynku  w Strykowie przy ul. Kościuszki 29, przeznaczonego do oddania w najem  drodze bezprzetargowej.

       Powyższy  wykaz  podlega  publikacjido dnia 10 listopada 2015 r.