Zamawiający:
Zamawiającym jest Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźlu

CPV:
45 00 00 00-7 Roboty budowlane,
45 31 00 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
45 33 00 00 -9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne,
45 11 1291 -4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
45 22 33 00-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów


Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
do dnia 31.08.2017 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pokój nr 2 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-10-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-10-27 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
- Cena - 90
- Okres gwarancji - 10


Wadium:
50 000,00 PLN

Uwagi:
1. Uzupełniono Dokumentację projektową w obszarze Koźle -budowlany do BIP o załącznik Kolorystyka_elewacji. Wspomniany załącznik znajduje się pod pozycją "Załączniki w wersji edytowalnej"
2. Zmienia się przedmiar robót budowlanych. W związku z tym przestaje obowiązywać przedmiar "przedmiar budowlany.pdf" znajdujący się w "Dokumentacja projektowa". Aktualny przedmiar stanowi "Przedmiar budowlany - poprawiony.pdf". Zmiana dotyczy materiałów wykonania barier i balustrad.


Firmy uczestniczące