W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2015-2022

Data uchwały:
2015-09-28

Numer uchwały:
XIII/92/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia