Zamawiający:
Zamawiającym jest Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Wsparcie dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Stryków poprzez realizację następujących zadań: Wyposażenie wraz z montażem placów zabaw przy szkołach podstawowych oraz Wyposażenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

CPV:
30213100-6 komputery przenośne,
48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
39162100-6 pomoce dydaktyczne,
39150000-8 różne meble i wyposażenie,
43325000-7 wyposażenie parków i placów zabaw,
39220000-0 sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
10.11.2015 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 2 - sekretariat

Oferty można składać do:
2015-10-07 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-10-07 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 22

Kryteria wyboru:
Cena - 95,00 %
Okres gwarancji na wykonanie i wyposażenie placu zabaw - 5,00 %


Wadium:
10 000,00 PLN

Uwagi:

- Zmiana SIWZ
- Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
- Zmiana SIWZ II


Firmy uczestniczące