Zamawiający:
Zamawiającym jest Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Odmulenie zbiornika wodnego w Warszewicach

CPV:
45.24.40.00-9, 45.23.24.54-9.

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
30.11.2015

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 2 - sekretariat

Oferty można składać do:
2015-09-09 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-09-09 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 22

Kryteria wyboru:
Cena - 95,00 %
Okres gwarancji - 5,00 %


Wadium:
2 000,00 PLN

Uwagi:
brak

Firmy uczestniczące