Zamawiający:
Zamawiającym jest Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Wyłonienie banku do udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego złotowego o wartości 7 467 248,34 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych i finansowanie planowanego deficytu budżetu

CPV:
66.11.30.00-0

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
31.12.2021

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 2 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-09-07 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-09-07 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
1 - Cena - 95
2 - Prowizja przygotowawcza - 5


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące