INFORMACJA

BURMISTRZA STRYKOWA

z dnia 17 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie zawiadomienia mieszkańców gminy Stryków o sporządzeniu spisu  osób uprawnionych do udziału w referendum oraz o miejscu i czasie jego udostępniania

 

 

          Na podstawie art. 36  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm.), w związku z art. 9 ust. 7 ustawy o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 318)  zawiadamiam mieszkańców  Gminy Stryków o sporządzeniu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

          Spis jest udostępniany do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 29, pok. 6 w godzinach pracy Urzędu w dniach: 17 - 31 sierpnia 2015 r.

          Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu wyborczego, wyborcy mogą wnosić reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.

 

                                                                                              Burmistrz Strykowa

                                                                                            /-/ Andrzej Jankowski