O G Ł O S Z E N I E

 

Stosownie do art. 35 ust. 1  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U z 2015 r.,  poz. 782) Burmistrz  Strykowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie  przy ul. Kościuszki 27, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, położonej obrębie Lipka, stanowiącej własność Gminy Stryków, przeznaczonej  w części do oddania w dzierżawę  drodze bezprzetargowej.

Powyższy  wykaz  podlega  publikacji do dnia 10 sierpnia 2015 r.