Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie

Tytuł przetargu:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie V etap

CPV:
45.33.00.00 - 9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony.

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
nie później niż do dnia 10.12.2015 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 2 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-07-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-07-30 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
- Cena – 90 %
- Okres gwarancji - 10 %


Wadium:
20 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące