Urzędnik wyborczy, Pełnomocnik ds. wyborów - Anna Sasin - Sekretarz Gminy Stryków
tel. 42 719 80 02 wew. 133
e-mail: anna.sasin@strykow.pl

 

Udzielanie informacji oraz przyjmowanie wniosków w sprawach:

  • głosowania korespondencyjnego,
  • głosowania przez pełnomocnika,

Aneta Jędrzejczak -  Urząd Miejskie w Strykowie,  ul. Kościuszki 29, pok. 8
tel. 42 719 89 27 lub 42 719 80 02 w. 125, fax 42 719 81 93,
e-mail aneta.jedrzejczak@strykow.pl
 

 

Sprawy związane z rejestrem wyborców i spisem osób uprawnionych do udziału w referendum:

  • dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym obwodzie głosowania,
  • wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,

Monika Kalinka - Urząd Miejskie w Strykowie,  ul. Kościuszki 29, pok. nr 6,
tel. 42 719 80 27,, 42 719 80 02 wew. 126,
e-mail: monika.kalinka@strykow.pl
 

Aneta Jędrzejczak - Urząd Miejskie w Strykowie,  ul. Kościuszki 29, pok. nr 8,
tel. 42 719 89 27 , 42 719 80 02 w. 125,
e-mail: aneta.jedrzejczak@strykow.pl