W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok

Data uchwały:
2015-06-29

Numer uchwały:
XI/80/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia