O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Strykowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ulicy Kościuszki 27, został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Strykowie w obrębie S-2 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 339/1 o powierzchni 0,0052 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

Wykaz podlega publikacji od dnia 09 czerwca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

 

Bliższych informacji o wykazie można uzyskać telefonicznie /42/ 719-80-02 wew.127 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Strykowie pok. nr 12 I piętro