O G Ł O S Z E N I E

 

         Stosownie do art. 35 ust. 1  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U z 2014 r.,  poz. 518  z późn. zm.) Burmistrz  Strykowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie  przy ul. Kościuszki 27, został podany do publicznej wiadomości wykaz udziału wynoszącego 1/9 część, w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Stryków, przeznaczonego  do oddania w dzierżawę  w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy.

         Powyższy  wykaz  podlega  publikacjido dnia 29 czerwca 2015 r.