O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Strykowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ulicy Kościuszki 27, został  wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej (stanowiącej fragment ulicy Pszenicznej) położonej w Strykowie  w obrębie S-4 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 120/3, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 Wykaz   podlega  publikacji   od dnia 15 maja   2015 r. do dnia 05 czerwca 2015 r.

Bliższych informacji o wykazie  można uzyskać telefonicznie  /042/ 719-80-02 wew.127 lub osobiście w  Urzędzie  Miejskim w Strykowie  pok. nr 12  I piętro