KIEROWNICTWO URZĘDU:

NACZELNICY WYDZIAŁÓW:

  • Daniel Kolasa - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury
  • Radosław Zaborowski - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  • Leona Winczewska–Wróbel - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
  • Monika Burtka - Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • Renata Nastaga - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Pozostali pracownicy

WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INFRASTRUKTURY

WYDZIAŁ ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

WYDZIAŁ FINANSOWY

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

WYDZIAŁ PROMOCJI I ROZWOJU

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZY I KADR

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH I OBRONY CYWILNEJ

SAMODZIELNE STANOWISKO - AUDYTOR WEWNĘTRZNY


Numery telefonów