Zamawiający:
Zamawiającym jest Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Budowa oświetlenia ulicznego Michałówek Młynek - II etap

CPV:
45.31.61.10 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogi

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
Zakończenie: 31.08.2015

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 2 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2015-04-20 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-04-20 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, pokój 22

Kryteria wyboru:
- Cena - 90,00 %
- Okres gwarancji - 10,00 %


Wadium:
6 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące