Informacje w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strykowie,  ul. T. Kościuszki 27:

 

Urzędnik wyborczy, Pełnomocnik ds. wyborów - Anna Sasin - Sekretarz Gminy Stryków

tel. 42 719 80 02 wew. 133, e-mail: anna.sasin@strykow.pl


 

Udzielaniem informacji związanych z zapewnieniem wyborcom niepełnosprawnym korzystania z czynnego prawa wyborczego oraz przyjmowaniem wniosków w sprawach głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika zajmuje się:

Aneta Jędrzejczak -  Urząd Miejski w Strykowie,  ul. T. Kościuszki 29, pok. 8, tel. 42 719 89 27 lub 42 719 80 02 w. 125, fax 42 719 81 93,  e-mail: aneta.jedrzejczak@strykow.pl


 

Sprawy związane z rejestrem i spisem wyborców, m.in.:

  • dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania,
  • wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,

prowadzą:

Monika Kalinka - Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 29, pok. nr 6, tel. 42 719 80 27, 42 719 80 02 wew. 126,  e-mail: monika.kalinka@strykow.pl

 

Aneta Jędrzejczak - Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 29, pok. nr 8, tel. 42 719 89 27, 42 719 80 02 w. 125,  e-mail: aneta.jedrzejczak@strykow.pl