Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
- Rocznik: 2014
- Pozycja: 4772
- Data ogłoszenia: 31 grudnia 2014
- jednolity identyfikator aktu: http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=4772