Stryków, dnia 11 stycznia 2023 r.
 

OR.0002.65.2023      

     Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu 13 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 odbędzie się LXV sesja Rady Miejskiej w Strykowie.

     Istnieje możliwość oglądania sesji pod adresem https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/406/rada-miejska-w-strykowie.htm

Proponowany porządek obrad LXV sesji:

  1. Otwarcie obrad LXV sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/548/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2023 rok (LXV_561_2023).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2023-2033 (LXV_562_2023).
  7. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
  8. Zamknięcie obrad LXV sesji.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica