W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022

Data uchwały:
2015-01-30

Numer uchwały:
IV/32/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia