W sprawie:
zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2015 rok

Data uchwały:
2015-01-30

Numer uchwały:
IV/31/2015

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia