Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
- Rocznik: 2014
- Pozycja: 542
- Data ogłoszenia: 10 lutego 2014
- jednolity identyfikator aktu: http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2014&poz=542