Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
- Rocznik: 2013
- Pozycja: 2884
- Data ogłoszenia: 23 maja 2013
- jednolity identyfikator aktu: http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2884