Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
- Rocznik: 2013
- Pozycja: 1297
- Data ogłoszenia: 6 marca 2013
- jednolity identyfikator aktu:
http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1297