Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
- Rocznik: 2012
- Pozycja: 2345
- Data ogłoszenia: 1 sierpnia 2012
- jednolity identyfikator aktu:
http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=2345