Miejsce ogłoszenia:
- Nazwa dziennika urzędowego: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego
- Rocznik: 2012
- Pozycja: 820
- Data ogłoszenia: 9 marca 2012
- jednolity identyfikator aktu: http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2012&poz=820